ประกาศ วันที่ 26 ต.ค. 2564

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ขอประกาศเปิดให้บริการพักค้างแรม
ลานกางเต็นท์ลำตะคองได้แล้วตั้งแต่วันที่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

เปิดให้บริการพักแรม”บริเวณลานกางเต็นท์ลำตะคอง” อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เปิดให้บริการแล้วลานกางเต็นท์ลำตะคอง

1. จำกัด จำนวน 580 คน/วัน

2. ปฏิบัติตามมาตรการทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด

3. งดเว้นการประกอบอาหารทุกชนิด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 086-0926529 (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)

image2.jpg

image3.jpg

go to top