ประกาศจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Research

Filter

sort icon เรียงจากปีที่พิมพ์
  • ชื่องานวิจัย
  • ปีที่พิมพ์
  • ภาษาหลักงานวิจัย
  • ประเภทงานวิจัย
ประเด็นหลักเอกสาร ชื่องานวิจัย ชื่อนักวิจัยหลัก ปีที่พิมพ์ ภาษาหลักงานวิจัย ประเภทงานวิจัย
การจัดการ Assessment of the management effectiveness of Khao Yai National Park N/A 2004 ENG THESIS
การจัดการ การให้คุณค่าพื้นที่คุ้มครองโดยผู้ใช้ประโยชน์ :กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ศิรดา นัยผ่องศรี 2011 ไทย วิทยานิพนธ์
การจัดการ การให้คุณค่าพื้นที่คุ้มครองโดยผู้ใช้ประโยชน์ :กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ศิรดา นัยผ่องศรี 2011 ไทย วิทยานิพนธ์
การจัดการ ระบบสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ N/A 2011 ไทย วิทยานิพนธ์
การจัดการ โครงการประเมินคุณค่าทรัพยากรในพื้นที่อนุรักษ์ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ N/A N/A ไทย รายงานวิจัย
การจัดการ โครงการศึกษาทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขื่อนคลองมะเดื่อ จังหวัดนครนายก เกื้อศักดิ์ ทาทอง N/A ไทย รายงานวิจัย
การจัดการ โครงการศึกษาทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขื่อนคลองมะเดื่อ จังหวัดนครนายก เกื้อศักดิ์ ทาทอง 2011 ไทย รายงานวิจัย
การจัดการ การจัดการระบบการสัญจรในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุบลรัตน์ ทิวงษา 2011 ไทย รายงานวิจัย
การจัดการ การติดตามความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุบลรัตน์ ทิวงษา 2010 ไทย รายงานวิจัย
การจัดการ การประเมินประสิทธิภาพผลการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เสาวนีย์ สารเนตร N/A ไทย รายงานวิจัย
การจัดการ การประเมินประสิทธิภาพผลการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เสาวนีย์ สารเนตร 2004 ไทย รายงานวิจัย
การจัดการ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการกำหนดที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วันชัย อรุณประภารัตน์ 2009 ไทย รายงานวิจัย
go to top