เกี่ยวกับอุทยาน

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีความสำคัญทั้งในระดับโลก และภูมิภาค ด้วยสภาพพื้นที่เป็นเขาสูงที่เป็นขอบของที่ราบสูงอีสาน ทำให้อุทยานเป็นแนวดักน้ำฝน ก่อเกิดเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย ที่กำเนิดความหลากหลายของพันธุ์พืช และสัตว์ป่า อุทยานจึงเปรียบเหมือนบ้าน และโรงเรียนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาพัก และเรียนรู้ที่จะรักษ์ และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อช่วยกันปกป้อง “บ้าน” ของพวกเราทุกคน 
 

go to top