ร่วมเป็นอาสาสมัครกับเรา
 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นผืนป่ามรดกโลกที่สำคัญ อุดมไปด้วยสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหายากใกล้สูญพันธุ์ทั้งในระดับชาติและระดับสากลแล้ว ยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติอันดับต้นๆ ของประเทศไทยอีกด้วย 

จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีใจรักธรรมชาติ รักเขาใหญ่ และมีใจบริการ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อมกับเรา ผ่านการเป็น “อาสาสมัครพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติ” เพื่อร่วมเรียนรู้ และอนุรักษ์ทรัพยากร ตลอดจนความสวยงามของธรรมชาติ ให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็น
 

ผืนป่ามรดกโลก ดินแดนสวรรค์ของนักท่องไพร บ้านหลังใหญ่ของสัตว์ป่า ของพวกเราตลอดไป

ติดตามประกาศการรับสมัครอาสาสมัครเร็วๆ นี้
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเสนอแนวทางกับเจ้าหน้าที่อุทยานได้

ร่วมงานกับเรา

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดรับสมัครพนักงานราชการหลายตำแหน่ง

ติดตามประกาศรับสมัครงานเร็วๆ นี้

logo-1.svg

งานบริหารงานทั่วไป

logo-2.svg

งานธุรการ

logo-3.svg

งานคอมพิวเตอร์

logo-4.svg

งานการเงินและบัญชี

logo-5.svg

งานอิเล็คทรอนิค

logo-6.svg

งานลาดตะเวนและ ป้องกันรักษาป่า

logo-7.svg

งานวิชาการสิ่งแวดล้อม

logo-8.svg

งานวิชาการเผยแพร่

logo-9.svg

งานบริการและบ้านพัก

logo-10.svg

งานดูแลอาคารสถานที่

logo-11.svg

งานอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

จัดกิจกรรมกับเรา

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เปิดโอกาสและให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลทั่วไปและองค์กรสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับอุทยานเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ โดยมีตัวอย่างกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม การเสริมแร่ธาตุในดินเพื่อเป็นอาหารให้แก่สัตว์ป่า (การเสริมดินโป่ง)

โป่ง” (SALT LICK) แหล่งแร่ธรรมชาติที่ขาดไม่ได้ของสัตว์ป่า เป็นแหล่งดินที่มีรสเค็มและละเอียดซึ่งเกิดจากแร่ธาตุบางชนิด เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แร่ธาตุในโป่งประกอบไปด้วยแร่ธาตุ ซึ่งเป็นที่ต้องการของกระดูกและกล้ามเนื้อ ซึ่งสัตว์ป่าไม่สามารถหาทดแทนได้จากพืช โดยเฉพาะสัตว์ป่าที่กินพืชเป็นอาหาร เช่น ช้าง กระทิง วัวแดง เก้ง กวาง นก เป็นต้น เนื่องจากสัตว์ที่กินพืชเข้าไปไม่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุจำเป็นต่อร่างกาย สัตว์ จึงต้องทดแทนโดยการกินดินหรือน้ำจากโป่งแทน

โป่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือ “โป่งเทียม” มีลักษณะเป็นโป่งดิน โดยการขุดดินในบริเวณที่เลือกไว้ให้เป็นแอ่ง แล้วนำเกลือสมุทรลงไปผสมกับดินบริเวณที่ขุดขึ้น เมื่อมีฝนตกหรือความชื้นจากน้ำค้างเกลือก็จะละลายทำให้ดินบริเวณนั้นเค็ม สัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ ก็จะพากันมากินดินเหล่านี้

S__10715277 Copy 2.png
S__65085445 Copy.png

กิจกรรม กำจัดต้นวัชพืชในพื้นที่ทุ่งหญ้า

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น คือ สิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในถิ่นใดถิ่นหนึ่ง แต่ถูกนําเข้ามาจากถิ่นอื่น  ซึ่งอาจจะสามารถดํารงชีวิตอยู่สืบพันธุ์แพร่กระจายในธรรมชาติได้จนกลายเป็นชนิดพันธุ์เด่นในสิ่งแวดล้อมใหม่ หรือที่เรียกว่าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน (Invasive alien species)

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานเป็นหนึ่งในประเด็นปัญหาการคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกๆของโลก ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานจะมีลักษณะบางอย่างที่ทำให้สามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว เช่น ไม่มีศัตรูธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมใหม่ แก่งแย่งปัจจัยทางธรรมชาติจากสิ่งมีชีวิตท้องถิ่น และอาจทำลายสิ่งมีชีวิตท้องถิ่น เช่น ไมยราพยักษ์ สาบเสือ ต้นติ้ว มีความสามารถในการแพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว และเพิ่มจำนวนมากมาย เมื่อพืชเหล่านี้เติบโตปกคลุมทุ่งหญ้า จะทำให้พื้นที่ทุ่งหญ้าที่เป็นอาหารสำหรับสัตว์กินพืชมีการเจริญเติบโตลดลง

จึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำจัดวัชพืชที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น โดยการขุดหรือตัดรากต้นพืชออกให้หมด เพื่อไม่ให้ต้นวัชพืชกระจายพันธุ์หรือแตกกิ่งขึ้นมาใหม่ได้

กิจกรรม การเก็บขยะในสถานที่ท่องเที่ยว  

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รับความนิยมในด้านการท่องเที่ยวธรรมชาติ มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเยือนตลอดทั้งปี สิ่งหนึ่งที่ตามมาคือผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่ผิดวิธี โดยเฉพาะการไม่รักษาความสะอาดและการทิ้งขยะในพื้นที่ธรรมชาติ ที่อาจส่งผลเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าในอุทยาน  

เพื่อรักษาธรรมชาติให้น่าท่องเที่ยวอยู่เสมอ และเพื่อความปลอดภัยของสัตว์ป่า ผู้ที่สนใจสามารถจัดกิจกรรมเก็บขยะในสถานที่ท่องเที่ยว ที่จะช่วยปกป้องดูแลสัตว์ป่าและบ้านของเขาให้ปลอดภัยได้ตามที่ควรจะเป็นได้ เช่น ในเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ บริเวณลานกางเต็นท์

S__10715277 Copy 3.png
ช่องทางการติดต่อ

การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เบอร์โทรศัพท์ : 093-353-4350 (ฝ่ายวิชาการ)

อีเมล์  :  khaoyai.np@gmail.com

 

go to top