ประกาศ วันที่ 1 เมษายน 2566

ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน
ประจำปี พ.ศ. 2566

ปิดการท่องเที่ยว 2566_Page_01.jpg

ปิดการท่องเที่ยว 2566_Page_02.jpg

 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ. 2566

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 086-0926527 (ฝ่ายบริการทั่วไป) หรือ 086-0926529 (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)

go to top