ระบบการจำหน่ายบัตรค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket)

จำหน่ายบัตรค่าบริการผ่านเข้าไปในอุทยานแห่งชาติแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket) ผ่านแอปพลิเคชัน QueQ
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าไปใช้บริการในอุทยานแห่งชาติ

ระบบซื้อบัตรค่าบริการสำหรับบุคคลทั่วไป

     ผู้ใช้บริการสามารถซื้อบัตรค่าบริการผ่านเข้าไปในอุทยานแห่งชาติผ่านแอพพลิเคชั่น "QueQ" และชำระเงินผ่านบัตรเดบิต บัตรเครดิต และชำระเงินข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment) หรือพร้อมเพย์ (Prompt Pay)
     เมื่อชำระเงินแล้วจะได้ใบยืนยันการชำระเงินผ่านทาง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนในระบบฯ และรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในแอปพลิเคชัน เพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ
     ผู้ใช้บริการสามารถขอใบเสร็จรับเงิน และ/หรือใบแสดงรายการและจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในแอปพลิเคชัน สำหรับใบเสร็จรับเงินจะจัดส่งในภายหลัง

สามารถดาวโหลดแอพ QueQ ได้ที่ลิ้งค์

1. App Store: https://apps.apple.com/th/app/queq-no-more-queue-line/id876343584

2. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jorlek.queqcustomer&hl=en_US

E-ticket 01.png

E-ticket 02.jpg

E-ticket 03.jpg

E-ticket 04.jpg

E-ticket 05.jpg

 

ระบบซื้อบัตรค่าบริการสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

     สามารถจองและชำระเงินสำหรับนักท่องเที่ยวจำนวน มากว่า 50 คน
สามารถลงทะเบียนและจอง: https://e-ticket.dnp.go.th/login

ขั้นตอนการใช้ E-Ticket (ของผู้ประกอบการ).png

go to top