สภาพภูมิอากาศ

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีลักษณะเป็นป่าดิบรกทึบ และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ทำให้เกิดฝนตกชุกตามฤดูกาล อากาศไม่ร้อนจัดและหนาวจัดจนเกินไป จัดอยู่ในประเภทเย็นสบายตลอดทั้งปี เหมาะแก่การท่องเที่ยวและประกอบกิจกรรมนันทนาการชนิดต่างๆ

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม โดยอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดประมาณ 26-27 องศาเซลเซียส และในช่วงเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม เป็นช่วงที่อากาศเย็นที่สุด อุณหภูมิอาจลดลงต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส อากาศแห้งและมีลมแรง

weather_01.jpg

icon_summer.svg

ฤดูร้อน

ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม แม้ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวกว่าในที่อื่น แต่ที่เขาสูงบนเขาใหญ่อากาศเย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อน

 

Nathapong Thailandnature6.jpg

icon_rainning.svg

ฤดูฝน

ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน เป็นช่วงที่สภาพธรรมชาติชุ่มชื่น ป่าไม้และทุ่งหญ้าเขียวขจี สวยงาม น้ำตกต่างๆ ไหลแรงและเชี่ยวกราก ส่งเสียงดังก้องป่าให้ชีวิตชีวาแก่ผู้ไปเยือน

nan.jpg

icon_cold.svg

ฤดูหนาว

ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศค่อนข้างเย็น โดยเฉพาะบริเวณเขาสูงและในเวลากลางคืน ท้องฟ้าสีครามแจ่มใสตัดกับสีเขียวขจีของป่าไม้ หมอกที่ลอยเอื่อยไปตามทิวเขา ดวงอาทิตย์กลมโตอยู่เบื้องหน้าไกลโพ้น เป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อน

ภูมิอากาศโดยเฉลี่ยในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
  อุณหภูมิ (เซลเซียส)
เฉลี่ย
19°
21°
20°
23°
23°
23°
22°
22°
22°
20°
19°
18°
ต่ำสุด
14°
15°
16°
18°
20°
20°
19°
19°
19°
17°
14°
14°
สูงสุด
24°
26°
23°
27°
27°
26°
25°
25°
25°
23°
25°
23°
  น้ำฝน (มม.)
เฉลี่ย/วัน
24.13
84.35
66.41
141.92
283.54
266.75
355.05
322.05
426.16
283.46
71.37
12.97
   
หมายเหตุ

 

ฝนวัดจำนวนไม่ได้    

ปริมาณฝนไม่ถึง 0.1 มิลลิเมตร

ฝนเล็กน้อย    

ปริมาณฝนตั้งแต่ 0.1 - 10.0 มิลลิเมตร

ฝนปานกลาง

ปริมาณฝนตั้งแต่ 10.1 - 35.0 มิลลิเมตร

ฝนหนัก

ปริมาณฝนตั้งแต่ 35.1 - 90.0 มิลลิเมตร

ฝนหนักมาก

ปริมาณฝนตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไป

go to top