ดูดาว

ดูดาวเป็นกิจกรรมที่นิยมในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากท้องฟ้าปลอดโปร่งและอากาศเย็นสบาย จุดที่นิยมดูดาว เช่น บริเวณทุ่งกวาง ศูนย์ฝึกอบรมมอสิงโต มอต้นจาน ลานกางเต้นท์ลําตะคอง หรือบริเวณทุ่งโล่งต่างๆ

อุทยานแห่งชาติเป็นสถานที่ซึ่งเอื้ออำนวยแก่กิจกรรมนี้อย่างมาก สำหรับผู้ที่เริ่มต้นหัดดูดาว ไม่มีความจำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ราคาแพงใดๆ เพียงสายตาหนึ่งคู่กับหนังสือแนะนำการดูดาวหรือแผนที่ดาว ก็สามารถดูดาวได้แล้ว ส่วนผู้ที่มีความชำนาญในการดูดาวมากขึ้น ก็ควรมีกล้องส่องทางไกลกำลังขยายสูง ซึ่งจะช่วยขยายภาพกลุ่มดาวให้เห็นได้ชัดเจนและละเอียดยิ่งขึ้น
 
 

ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกลับขอบฟ้าควรเลือกหาตำแหน่งสำหรับการดูดาวที่เป็นที่โล่ง สามารถมองเห็นฟากฟ้ากว้างรอบด้านโดยไม่มียอดไม้รบกวน เมื่อท้องฟ้ามืดสนิทและเริ่มต้นการดูดาว ในช่วงแรกสายตาอาจจะมองไม่ค่อยเห็นดาวมากนัก ต่อมาสายตาจะค่อยๆ ปรับจนคุ้นกับความมืดและแสงดาว ภาพของดาวจะปรากฎให้เห็นชัดเจนขึ้นจนกระทั่งเต็มท้องฟ้า เมื่อถึงช่วงนี้ควรหลีกเลี่ยงการมองไปยังบริเวณที่มีแสงไฟสว่าง เพราะจะทำให้สายตาสูญเสียสภาพความคุ้นเคยกับความมืดและต้องเสียเวลาในการปรับสายตาอีกครั้ง

1.1.png
1.2.png

หากมีความจำเป็นต้องใช้ไฟฉายเพื่อส่องหาของหรือแผนที่ดาว ควรใช้ไฟฉายที่หุ้มกระดาษแก้วสีแดงกรองแสงไว้ชั้นหนึ่ง สำหรับประเทศไทยช่วงฤดูหนาวไปจนถึงฤดูร้อนเป็นช่วงที่เหมาะแก่การดูดาวมากที่สุด เพราะปราศจากเมฆรบกวน ทำให้มองเห็นดวงดาวได้เต็มท้องฟ้า โดยควรตรวจสอบก่อนว่าเป็นคืนข้างขึ้นหรือข้างแรม เพระาในคืนข้างขึ้น โดยเฉพาะคืนวันเพ็ญ แสงจากดวงจันทร์จะบดบังดวงดาวเกือบทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เช่น ฝนดาวตก จันทรุปราคา ซึ่งมีวันและเวลาเกิดขึ้นที่แน่นอนในแต่ละปี ผู้สนใจควรศึกษาหาข้อมูลไว้ก่อน สามารถดูดาวได้ในทุกอุทยานแห่งชาติโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่บนเขาสูง

go to top