ประกาศ วันที่ 30.09.2566

 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เปิดให้บริการจุดชมวิวและเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาเดียวดาย (PHA DIAO DAI) ตั้งแต่วัน 1 ตุลาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567 โดยได้มีการกำหนดช่วงเวลาในการให้บริการ เปิด 09.00 น. - ปิด 16.30 น. และได้เพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวตามเวลาดังกล่าว

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 086-092-6529

 

01-opening-viewpoints-and-nature-trails-pha-deo-dai.png 02-opening-viewpoints-and-nature-trails-pha-deo-dai.png
03-opening-viewpoints-and-nature-trails-pha-deo-dai.png

 

go to top